Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Chlorovodík a kyselina chlorovodíková

Chlorovodík je plyn, který dráždí dýchací cesty.

molekula chlorovodíku

Chlorovodík HCl

Rozpouštění chlorovodíku ve vodě

Do kulaté baňky nalijeme asi 1 ml konc. kyseliny chlorovodíkové. Baňku uzavřeme hořákovou trubičkou a zahříváme ji nad plamenem. Při zahřívání se z kyseliny chlorovodíkové vypařuje plynný chlorovodík. Asi po půl minutě ponoříme konec hořákové trubičky do vany s vodou a methyloranží.

Plynný chlorovodík se rozpouští ve vodě, tím vzniká v baňce podtlak a dojde k nasávání vody do baňky - vodotrysk. Indikátor methyloranž se barví v kyselém prostředí červeně.

kyselina chlorovodíkovávýstražný symbol pro látky žíravé

Kyselina chlorovodíková HCl


Kyselina chlorovodíková je bezbarvá, silně žíravá kapalina.

kyselá reakce kyseliny chlorovodíkové

Pokračovat