Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Fosfor - test 3

Zahraj si na učitele a oprav písemku žáčkovi. Chyb je v ní opravdu jako máku. Oprav chyby odborné i gramatické. Opravený text si pak zkontroluj.

Fosfor je kovový prvek, který se nachází v V.B skupině periodycké soustavy prvků. Viskytuje se ve třech modyfikacích - bílý, červený a hnědý. Fosfor je velmi reaktyvní látka proto se viskytuje volný.

Bílí fosfor je voskovitá pevná látka, je hodně tvrdý. Je jedovatý. Na vzduchu je samozápalný proto se uchovává pod petrolejem.

Červený fosfor je rovněž silně toxický ale není samozápalný. Při zahřátí se mění na bílí fosfor. Nachází se v hlavičkách od zápalek.

Kontrola

Fosfor je nekovový prvek, který se nachází v V.A skupině periodické soustavy prvků. Vyskytuje se ve třech modifikacích - bílý, červený a černý. Fosfor je velmi reaktivní látka, proto se vyskytuje volný.

Bílý fosfor je voskovitá pevná látka, je měkký. Je jedovatý. Na vzduchu je samozápalný, proto se uchovává pod vodou.

Červený fosfor není tak toxický, ale není samozápalný. Při zahřátí se mění na bílý fosfor. Nachází se ve škrtátkách od zápalek.