Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Fosfor - test 1

Svoje znalosti o fosforu si ověř v následujícím testu. U každé otázky vyber jednu správnou odpověď.

Chemická značka fosforu je:
F
Fr
P
Ph
Fosfor je umístěn v:
III.A skupině
V.B skupině
V.A skupině
2. periodě
Fosfor je:
bezbarvá kapalina
namodralý plyn
pevná tvrdá látka
pevná měkká látka
Při hoření fosforu vzniká oxid fosforečný. Vzorec oxidu fosforečného je:
PO3
P2O3
PO5
P2O5
Hoření fosforu vyjadřuje rovnice:
P4 + O2 P2O3
P4 + 5 O2 2 P2O5
P4 + 3 O2 2 P2O3
P4 + O2 2 P2O5
Hoření fosforu je:
chemické slučování (syntéza)
chemický rozklad (analýza)
chemické nahrazování (substituce)
podvojná záměna (konverze)

Pokračovat