Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Dusík - otázky a úkoly

 1. Jaké vlastnosti má dusík?
 2. Kontrola
  Dusík je bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu. Tvoří hlavní složku vzduchu.
 3. K čemu se využívá dusík?
 4. Kontrola
  Dusík se využívá jako chladící médium, inertní atmosféra, k výrobě hnojiv, výbušnin a dalších chemických látek.
 5. Jak se dusík vyrábí?
 6. Kontrola
  Destilací zkapalněného vzduchu.
 7. Jaké vlastnosti má amoniak?
 8. Kontrola
  Amoniak je bezbarvý plyn pronikavého zápachu. Je jedovatý a žíravý. Ve vodě se rozpouští na amoniakovou vodu.
 9. Jak rozeznáš oxid dusnatý od oxidu dusičitého?
 10. Kontrola
  Oxid dusnatý je bezbarvý, oxid dusičitý má hnědou barvu.
 11. Jak mohou oxidy dusíku přispívat ke vzniku kyselých dešťů?
 12. Kontrola
  Oxidy dusíku zreagují v atmosféře s vodní parou na kyselinu dusičnou, která je pak součástí srážek.
Pokračovat