Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Dusík - shrnutí

Dusík N2 je bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu. Tvoří 78 % objemu vzduchu. Plynný dusík je tvořen molekulami N 2. Mezi atomy dusíku je trojná vazba. Dusík je málo reaktivní, proto se využívá jako ochranná atmosféra pro hořlavé látky. Vyrábí se ze zkapalněného vzduchu destilací. Nejvýznamnějšími sloučeninami dusíku je amoniak, oxidy dusíku a kyselina dusičná.

Amoniak NH3 je zapáchající plyn. Je žíravý. Rozpouští se ve vodě - vzniká amoniaková voda ("hydroxid amonný"). Amoniak je zásada. Využívá se jako hnojivo, na chlazení a na výrobu kyseliny dusičné.

Oxid dusnatý NO je bezbarvý plyn. Na vzduchu se oxiduje na oxid dusičitý NO2, který je hnědý. Oba oxidy jsou jedovaté. Vznikají při spalování pohonných hmot. V atmosféře reagují s vodní parou za vzniku kyseliny dusičné. Podílejí se tím na vzniku kyselých dešťů.

Kyselina dusičná HNO3 je bezbarvá kapalina. Je žíravá a má oxidační účinky. Na světle se rozkládá na jedovatý oxid dusičitý, proto se uchovává v tmavé láhvi. Při ředění kyseliny vždy lij kyselinu do vody. Kyselina dusičná se používá na výrobu dusíkatých hnojiv, výbušnin a dalších chemických sloučenin.

Pokračovat