Obsah Atom Chemické prvky Periodická soustava prvků Vznik iontů Hmotnost atomů

Atom - test 1

1. Index vlevo dole u symbolu prvku v periodické tabulce vyjadřuje:
počet nukleonů
počet neutronů
počet protonů
elektronegativitu
2. Index vlevo nahoře u symbolu prvku v periodické tabulce vyjadřuje:
počet nukleonů
počet protonů
počet neutronů
počet elektronů
3. Atom se stejným protonovým i nukleonovým číslem se nazývá:
iont
molekula
izotop
nukleon
4. Nukleonové číslo A udává:
součet protonů a elektronů
součet protonů a neutronů
součet neutronů a elektronů
součet protonů a nukleonů
5. Protonové číslo je u symbolu prvku umístěno:
vlevo dole
vlevo nahoře
vpravo dole
vpravo nahoře
6. Nuklenové číslo je u symbolu prvku umístěno:
vlevo dole
vlevo nahoře
vpravo dole
vpravo nahoře
7. Kolik neutronů v jádře má izotop kyslíku 188O?
8
10
18
26
8. Izotop chloru 3517Cl obsahuje:
17 protonů, 17 elektronů a 18 neutronů
35 protonů, 35 neutronů a 17 elektronů
35 protonů, 35 elektronů a 17 neutronů
17 protonů, 17 neutronů a 18 elektronů

Pokračovat