Obsah Atom Chemické prvky Periodická soustava prvků Vznik iontů Hmotnost atomů

Je mezi izotopy téhož prvku nějaký rozdíl?

Uhlík se v přírodě vyskytuje ve třech izotopech:

izotop126C136C146C*
počet elektronů666
počet protonů666
počet neutronů678

Vidíš, že všechny izotopy mají stejný počet protonů a elektronů, ale izotop 136C je těžší než izotop 136C, protože má o neutron navíc. Hvězdička u izotopu 146C znamená, že izotop je radioaktivní (nestálý, samovolně se rozkládá).

Čím více má atom částic v jádře (protonů a neutronů), tím větší má hmotnost.

Izotopy se liší hmotností.

Hmotnost atomu je převážně dána hmotností jádra (elektrony jsou proti nukleonům lehké, takže jejich hmotnost můžeme zanedbat). Izotopy ale mají různý počet neutronů, proto se liší hmotností! Izotop s více neutrony bude samozřejmě težší než izotop s méně neutrony.

Tabulka izotopů nejdůležitějších prvků.

PrvekIzotopRozšíření v přírodě (%)Izotopová hmotnost (u)Atomová hmotnost prvku (u)
Vodík11H99,9851,00781,008
21H0,014922,0140
31H*03,01605
Chlor3517Cl75,77034,968935,45
3717Cl24,22936,9659
Uran23592U0,7205235,0439238,0
23892U99,274238,0508
Uhlík126C98,89312,000012,01
136C1,10713,0034
146C*014,00
Kyslík168O99,75915,994916,00
178O0,037416,9991
188O0,203917,9992
Fluor199F10018,998418,9984

u je atomová hmotnostní jednotka

Izotopy poskytují stejné chemické reakce (mají stejné chemické vlastnosti), ale liší se fyzikálními vlastnostmi (hmotnost, bod varu).

Zákon stálého poměru izotopů v přírodě říká, že složení jednotlivých prvků z izotopů je konstantní, nezávislé na tom, jakým způsobem byl prvek připraven.

Například tvoje tělo je tvořeno z velké části atomy uhlíku. Téměř 99% těchto atomů je 126C, jen 1% je 136C. Nepatrné množství atomů je 146C*. Izotop uhlíku 146C* je radioaktivní. Pokud je člověk naživu, má v těle stálé množství těchto atomů (dostávají se do těla s potravou). Jakmile organismus zemře, nepřijímá potravu a atomy 146C se začnou rozpadat. Čím déle je organismus po smrti, tím méně je v jeho zbytcích atomů uhlíku 146C. Pokud zjistíme, jaké množství atomů 146C mamut ve zbytcích organismu ještě zůstalo, můžeme odhadnou stáří nálezu. Tuto metodu využívají archeologové, pokud chtějí zjistit, jak starý byl mamut nebo pračlověk, kterého našli. Metoda se nazývá radiokarbonová metoda (radio = radioaktivní, carbon = uhlík).

Víš, kdo je autorem tohoto obrazu?

Pokračovat