Obsah Atom Chemické prvky Periodická soustava prvků Vznik iontů Hmotnost atomů

Izotopy

Atomy téhož prvku, které se od sebe liší pouze počtem neutronů, se nazývaji izotopy. (izotopy mají stejné protonové číslo ale různé nukleonové číslo).

Atomy kyslíku z předcházejícího cvičení 168O, 178O a 188O jsou izotopy.

Většina izotopů nemá své vlastní názvy. Výjimkou je vodík, který má pro každý ze svých izotopů zvláštní název.

Z obrázků vidíš, že izotopy vodíku vypadají téměř stejně. Liší se pouze počtem neutronů v jádře. Počet neutronů určíš z nukleonového čísla tak, že od nukleonového čísla odečteš počet protonů (protonové číslo).nukleonové číslo (A) - protonové číslo (Z) = neutronové číslo (N)
2 - 1 = 1

Lehký vodík má jeden proton a žádný neutron. Těžký vodík (deuterium) má jeden proton a jeden neutron. Supertěžký vodík (tritium) má jeden proton a dva neutrony. Viz následující tabulka:

izotop11H21H31H
počet elektronů111
počet protonů111
počet neutronů012

Urči počty protonů, elektronů a neutronů v atomech uhlíku.

izotop126C136C146C
počet elektronů
počet protonů
počet neutronů


Pokračovat