Obsah Atom Chemické prvky Periodická soustava prvků Vznik iontů Hmotnost atomů

Nukleonové číslo

Neutrony jsou umístěny spolu s protony v jádře atomu. Mají téměř stejnou hmotnost 1,6747·10-27 kg, ale nemají náboj. Počet neutronů se značí N, ale u značky prvku se neuvádí.

Protonům a neutronům se dohromady říká nukleony, protože jsou oboje umístěny v jádře atomu.

Jádro se latinsky řekne nucleus - odtud název nuklenony.

Nukleonové číslo (hmotnostní číslo) A udává součet protonů a neutronů v jádře. Zapisuj ho vždy vlevo nahoru ke značce prvku.Nukleonové číslo (A) je součet protonů (Z) a neutronů (N) v jádře:

Dusík má nuleonové číslo 14 a protonové číslo 7. Kolik má neutronů?
A = Z + N
N = A - Z
N = 14 - 7
N = 7
Dusík má 7 neutronů v jádře.

Urči počty protonů, elektronů a neutronů v atomech kyslíku.

izotop168O178O188O
počet elektronů
počet protonů
počet neutronů


Pokračovat