Obsah Atom Chemické prvky Periodická soustava prvků Vznik iontů Hmotnost atomů

Protonové číslo

Proton je částice, která je umístěná v jádře atomu. Má kladný náboj a jeho hmotnost je 1,6724·10-27 kg. Kolik má jádro protonů, tolik má i kladných nábojů.

Protonové číslo Z udává počet protonů v jádře. Zapisuje se vlevo dole ke značce prvku.

Protonové číslo najdeš v periodické soustavě prvků.

S pomocí periodické soustavy prvků vyber správnou odpověď na otázku.

Atomy chloru mají v jádře:
35 protonů
17 protonů
35 elektronů
17 elektronů
Protonové číslo uhlíku je:
4
5
6
7
Atom síry má v obalu:
16 protonů
16 elektronů
32 protonů
32 elektronů
Prvek měď je na:
13 místě v periodické soustavě prvků
27 místě v periodické soustavě prvků
29 místě v periodické soustavě prvků
35 místě v periodické soustavě prvků
Atomy, které mají v jádře 35 protonů jsou atomy:
bromu
fosforu
hořčíku
zlata

Pokračovat