Obsah Atom Chemické prvky Periodická soustava prvků Vznik iontů Hmotnost atomů

Hmotnost atomů - příklad

Skutečná hmotnost atomu železa Fe je 9,274·10-26 kg. Jaká je jeho relativní atomová hmotnost?

Relativní atomovou hmotnost získáme tak, že skutečnou hmotnost atomu vydělíme atomovou hmotnostní jednotkou:

Ar  = m (Fe)
mu
Ar  = 9,74·10-26 = 55,85
1,6605·10-27

Relativní atomová hmotnost železa je 55,85. Výsledek porovnej s hodnotou v periodické soustavě prvků.
Pokračovat