Obsah Atom Chemické prvky Periodická soustava prvků Vznik iontů Hmotnost atomů

Co všechno vyčteme z periodické soustavy prvků

Každému prvku náleží jedno políčko v periodické soustavě prvků. Najdeš v něm:

Svislé sloupce prvků v periodické soustavě prvků se nazývají skupiny. Označují se římskou číslicí a velkým písmenem A nebo B.

Prohlédni si schéma atomu vodíku, lithia a sodíku. Kolik mají valenčních elektronů?
Vyhledej tyto prvky v periodické soustavě prvků. Ve které skupině se nachází?

Číslo skupiny odpovídá počtu valenčních elektronů.

Některé skupiny prvků získaly svoje vlastní názvy:

Vodorovné řady prvků v periodické soustavě prvků se nazývají periody Označují se arabskými čísly 1 - 7 nebo velkými písmeny K - Q.

Prohlédni si schéma atomu vodíku, lithia a sodíku. Kolik mají vrstev elektronů?
Vyhledej tyto prvky v periodické soustavě prvků. Ve kterých periodách se nachází?

Číslo periody odpovídá počtu elektronových vrstev.

Pokračovat