Obsah Atom Chemické prvky Periodická soustava prvků Vznik iontů Hmotnost atomů

Značky prvků - test 2

Proč má vápník značku Ca a ne V? Který prvek má značku V?

Odhadni, odkud se vzaly názvy následujících prvků:

Pokračovat