Obsah Atom Chemické prvky Periodická soustava prvků Vznik iontů Hmotnost atomů

Atom - test 2

1. V jádře atomu jsou umístěny protony a elektrony.
2. Atom má vždy stejný počet protonů a elektronů, proto je elektricky neutrální.
3. V jádře jsou umístěny neutrony, které nemají žádný náboj, proto je celý atom elektroneutrální.
4. Protonům a neutronům se souhrnné říká nukleony.
5. Protonům a elektronům se souhnně říká neutrony.
6. Jádro má vždy stejný počet protonů a neutronů.
7. Elektrony jsou lehčí než protony a neutrony.

Pokračovat