Obsah Atom Chemické prvky Periodická soustava prvků Vznik iontů Hmotnost atomů

Daltonova atomová teorie

Démokritos

Ve Starověkém Řecku žil před více jak 2000 lety učenec Démokritos. Předpokládal, že všechny látky se skládají z malých částic, které nazval atomy. Tyto atomy jsou nedělitelné (nemůžeme je rozbít, rozřezat ani nijak jinak rozdělit), jsou neměnné a je jich velmi mnoho druhů.

atom pochází z řeckého atomos = nedělitelný


John Dalton

Pro následujících několik století byla tato teorie zapomenuta. Vrátil se k ní až na přelomu 18. a 19. století John Dalton.

V roce 1808 publikoval (představil veřejnosti) John Dalton svoji atomovou teorii, která říká, že:

Pokračovat