Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Alkalické kovy - otázky a úkoly

 1. Které prvky nazýváme alkalické kovy?
 2. Kontrola
  Lithium, sodík, draslík, rubidium, cesium, francium.
 3. Kolik valenčních elektronů mají alkalické kovy? Kolikativazné jsou jejich atomy?
 4. Kontrola
  Prvky I.A skupiny periodické soustavy prvků mají 1 valenční elektron. Mohou vytvořit jednu chemickou vazbu - jsou jednovazné.
 5. Jak se provádí důkaz přítomnosti iontů alkalických kovů?
 6. Kontrola
  Plamenovou zkouškou.
 7. Můžeme hořící sodík hasit vodou?
 8. Kontrola
  Ne, protože sodík s vodou reaguje. Vzniká vodík, který je vysoce hořlavý a se vzduchem navíc výbušný!
 9. Jak se uchovávají alkalické kovy?
 10. Kontrola
  Alkalické kovy se uchovávají pod petrolejem.
 11. Proč alkalické kovy nenajdeme v přírodě volné?
 12. Kontrola
  Alkalické kovy jsou velmi reaktivní. Pokud vznikne atom alkalického kovu, okamžitě zreaguje na sloučeninu.
 13. Jaké vlastnosti má hydroxid sodný?
 14. Kontrola
  Hydroxid sodný je bílá pevná látka. Je žíravý. Pohlcuje vodu (je hygroskopický).
Pokračovat