Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Alkalické kovy - shrnutí

Alkalické kovy jsou prvky I.A skupiny periodické soustavy prvků (kromě vodíku). Mají 1 valenční elektron. Snadno tento elektron odštěpují - vznikají kationty.

Alkalické kovy jsou stříbrolesklé kovy. Jsou měkké (můžeme je krájet nožem).

Alkalické kovy jsou velmi reaktivní, proto se v přírodě vyskytují pouze ve sloučeninách. Vyrobené alkalické kovy uchováváme pod petrolejem, abychom zamezili styku se vzduchem. Alkalické kovy reagují s vodou i párami ve vzduchu za vzniku hydroxidů a vodíku.

Důkaz alkalických kovů provádíme plamenovou zkouškou.

Hydroxid sodný NaOH je bílá pevná látka. Je žíravý a hygroskopický. Vužívá se k čištěný zanesených odpadů, výrobě mýdel, plastů a dalších sloučenin.

Pokračovat