Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Hydroxid sodný

Hydroxid sodný NaOH je bílá pevná látka. Prodává se ve formě peciček, šupinek nebo mikroperlí. Má žíravé účinky.

hydroxid sodnýhydroxid sodný
výstražný symbol pro látky žíravé

Hydroxid sodný je silně žíravá látka. Na rozdíl od kyselin, které leptají tkáně na povrchu, způsobuje hydroxid sodný hluboké poleptání, které se dlouho a obtížně hojí.

Při práci s roztoky všech hydroxidů je nutné používat ochranné pomůcky - ochranný oděv, gumové rukavice a ochranné brýle nebo štít.

Pokud dojde k zasažení pokožky nebo očí hydroxidem, je nutné postižené místo několik minut omývat proudem studené vody. V případě většího poškození kůže nebo zasažení očí je nutné vyhledat lékaře.


Při rozpouštění hydroxidu sodného ve vodě se uvolňuje velké množství tepla.

Hydroxid sodný je silná zásada. Ve vodě se štěpí na ionty:

NaOH Na+ + OH-

Hydroxidové anionty OH- způsobují zásaditou (alkalickou) reakci.

zásaditá reakce roztoku hydroxidu sodného
exsikátor

Hydroxid sodný má schopnost pohlcovat vhkost - je hygroskopický. Používá se jako náplň do exsikátoru.


Použití hydroxidu sodného

Pokračovat